Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat doet de overheid?

De Belgische (en internationale) overheden nemen op verschillende niveaus acties om het nucleair risico te beperken: identificatie en analyse van het risico, preventieve maatregelen om het risico te vermijden of de impact ervan te verminderen, noodplannen- en procedures om zich voor te bereiden op een eventueel ongeval, beheer van de noodsituatie tijdens en meteen na een ongeval, en het nemen van maatregelen na een noodsituatie om zo snel mogelijk terug te keren naar een normale situatie.