Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Noodplanningszones

Voor elke nucleaire site wordt een noodplanningszone vastgelegd, waarbinnen de verschillende overheden en interventiediensten beschermingsmaatregelen voorbereiden.

Die zones staan beschreven in het nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen.

In een noodsituatie zal de evaluatie van de situatie op het moment zelf de interventiezone bepalen. Die kan verschillen van de noodplanningszone. Een interventiezone is de zone waarin de beschermingsacties voor de omwonenden en het milieu op dat moment effectief in werking treden

Voor het schuilen en het innemen van jodiumtabletten:

  • Rond de sites van Doel, Tihange, Mol-Dessel, Borssele en Chooz is de noodplanningszone een zone van 20 km rond de site. Binnen deze zone worden deze twee maatregelen voorbereid.
  • Rond de installatie van het IRE in Fleurus ligt de zone 10 km rond de site. 
  • In een zone van 100 km rond deze sites en de nucleaire sites van Gravelines en Cattenom (= het volledige Belgische grondgebied) kunnen de meest kwetsbare groepen ter preventie stabiele jodiumtabletten in huis halen via alle apothekers van het land. De meest kwetsbare groepen zijn kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, en collectiviteiten waar kinderen aanwezig zijn. 

Voor een evacuatie:

  • Rond de sites van Doel, Tihange, Borssele en Chooz bereiden overheden zich voor op deze uitzonderlijke maatregel in een zone van 10 km rond de site. 
  • Rond de installaties van de regio Mol-Dessel ligt deze zone vast op 4 km rond de site. 
  • Rond de installatie van het IRE in Fleurus wordt deze maatregel niet specifiek voorbereid, gelet op de omvang van de site en de mogelijke ongevalsscenario's. 

Deze noodplanningszones verhinderen overheden en burgers buiten de zones niet om zich ook voor te bereiden op een eventueel nucleair ongeval. 

Bekijk hier de kaart met de noodplanningszones.

Wat moet ik doen als ik in een noodplanningszone woon? 

Wat moet ik doen als ik niet in een noodplanningszone woon?