Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Preventie: safety & security

De overheden en de uitbaters van nucleaire sites waken dagelijks over de veiligheid in al haar aspecten ('safety' en 'security') om risico's tot een minimum te beperken.

Ze volgen strenge veiligheidsvoorschriften, houden regelmatige controles en veiligheidsaudits, controleren permanent de radioactiviteit in de lucht en het water dankzij het meetnetwerk Telerad, en meer.

In de eerste plaats zijn de uitbaters van nucleaire en radiologische sites verantwoordelijk voor de veiligheid. Ze stellen een intern veiligheidsbeleid op, nemen adequate preventieve maatregelen in functie van de risico's van hun installatie en zien ook toe op de bescherming van hun werknemers (safety).

Daarnaast nemen zij ook verschillende specifieke maatregelen om de site te beveiligen (security). De nucleaire sector is een sterk beveiligde sector. Personen die toegang moeten krijgen tot gevoelige informatie, radioactief materiaal of bepaalde zones van een nucleaire installatie worden vooraf grondig gescreend om hun betrouwbaarheid te verzekeren.

In samenwerking met Bel V en andere erkende instellingen, staat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in voor het toezicht op en de controles en inspecties van de Belgische nucleaire installaties. Ondanks alle veiligheidsvoorschriften, kan een nucleair ongeval nooit helemaal uitgesloten worden. Overheid, uitbaters en interventiediensten stellen daarom noodplannen op, die ze regelmatig inoefenen. Zo kunnen ze snel en efficiënt reageren als er toch iets gebeurt.