Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Noodplanoefeningen

Om zich voor te bereiden op een noodsituatie, houden overheden en diensten regelmatig oefeningen. Door te oefenen raken alle betrokken instanties vertrouwd met de noodplannen en operationele procedures en kunnen ze deze eventueel verbeteren

Om het nucleair noodplan te testen, vinden er minimaal drie oefeningen per jaar plaats. Overheden maken gebruik van een oefenmethodologie en een oefenkalender om de verschillende nucleaire en radiologische sites in België aan een test van hun noodprocedures te onderwerpen. Ze bekijken ook steeds of buurlanden kunnen deelnemen aan Belgische oefeningen, of omgekeerd. 

Alarmeringstesten

Ook de informatiekanalen om de bevolking te verwittigen worden regelmatig getest. Elke eerste donderdag van de maand vindt er een test van BE-Alert plaats, waaraan het Crisiscentrum, de provinciegouverneurs en de gemeenten kunnen deelnemen. 

Tijdens de test van BE-Alert oefenen de overheden hun procedures en de technische werking van het systeem. Bovendien moedigen ze zo hun eigen inwoners aan om zich in te schrijven op www.be-alert.be. Hoe meer inschrijvingen, hoe doeltreffender BE-Alert kan worden ingezet. Schrijf je nu in om ook verwittigd te worden bij een noodsituatie in je buurt. 

Meer informatie

Organisatie van oefeningen (Nationaal Crisiscentrum)