Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nucleaire transporten

Jaarlijks worden er ongeveer 400 000 pakjes met radioactieve stoffen vervoerd op het Belgisch grondgebied, wat min of meer overeenstemt met 40 000 transporten. 

Die transporten zijn veelal van laagradioactief nucleair materiaal. Soms vinden er ook speciale transporten plaats voor hoogradioactief materiaal.

Wereldwijd gebruikt de medische, industriële en wetenschapssector radioactief materiaal voor verschillende toepassingen en onderzoek. Het vervoer van radioactief materiaal is onlosmakelijk verbonden aan elke stap in deze activiteiten, van het vervoer van de grondstoffen tot de productie, het gebruik en tenslotte de verwerking en het beheer van het afval.

Gespecialiseerde firma's voeren het vervoer van radioactief materiaal uit. Zij beschikken over het vereiste materieel, over opgeleid en gekwalificeerd personeel, en over de nodige vervoerstoelatingen, die het FANC aflevert.

Transporten van radioactieve stoffen zijn zowel nationaal, als internationaal, omdat België ook een transitland is.

Meer informatie

Vervoer van radioactieve stoffen (FANC)

Bijlage

Informatiedossier: Vervoer van radioactief materiaal (FANC)