Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Radioactief afval

Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales, de ontmanteling van nucleaire installaties en het gebruik van radioactieve stoffen in de geneeskunde, landbouw, industrie of onderzoek, ontstaat er radioactief afval.

Dit afval bestaat grotendeels uit besmette materialen en beschermingskledij. Daarnaast is er ook verbruikte kernbrandstof, die na gebruik in een kernreactor radioactief wordt. 

Door radioactief afval onder veilige omstandigheden te beheren, wil men de bescherming van mens en milieu verzekeren, vandaag en in de toekomst. Na eerst te proberen om afval zoveel mogelijk te vermijden en de hoeveelheid te minimaliseren (zowel in kwantiteit als in 'activiteit'), is de volgende stap het afval zoveel mogelijk te concentreren, het te omhullen en het te isoleren van het milieu. 

Meer informatie

Radioactief afval (FANC)
Wat is radioactief afval? (NIRAS)