Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Stabiel en radioactief jodium

Onze schildklier heeft natuurlijk of stabiel jodium nodig om goed te functioneren. Deze kleine hoeveelheden halen we uit ons voedsel.

Bij een radioactieve uitstoot en zonder jezelf te beschermen, kan je lichaam het radioactief jodium waaraan je op dat moment bent blootgesteld opnemen en opstapelen in je schildklier. Hierdoor neemt het risico op schildklierkanker toe, zeker bij kinderen.

Radioactief jodium kan op drie manieren je lichaam binnendringen:

  • Inademen van lucht met radioactief jodium. Dit gevaar kan je grotendeels afwenden door binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Daarom is schuilen de beste beschermingsmaatregel.
  • Inname van drank of voedsel met radioactief jodium. Bij een nucleair ongeval zal de overheid steeds de nodige maatregelen nemen om consumptie van radioactief besmet voedsel te voorkomen, bv. consumptieverbod van melk of groenten. 
  • Opname via de huid. Opname via de huid is meestal te verwaarlozen.

Door op het juiste moment een grote hoeveelheid natuurlijk jodium (jodiumtabletten) in te nemen (figuur A), zorg je ervoor dat je schildklier geen onstabiel, radioactief jodium meer kan opnemen (figuur B). Zo blijft je schildklier beschermd. Het teveel aan jodium (niet-radioactief en radioactief) plas je snel uit.

Inname jodium