Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wanneer innemen?

Neem jodiumtabletten nooit op eigen initiatief in. 

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. De overheden kunnen je dan aanraden om stabiel, niet-radioactief jodium in te nemen. Jodiumtabletten bevatten ongeveer 1000x de dagelijks benodigde dosis voor het lichaam. Zo is je schildklier verzadigd en vermijd je de opname van radioactief jodium door het lichaam.

Jodium is echter slechts één van de mogelijke bestanddelen van een radioactieve wolk. Bovendien komt jodium niet noodzakelijk bij elk nucleair ongeval vrij. Een ongeval kan nog in een eerste fase (dreigingsfase) zijn, waarbij er nog geen uitstoot plaatsvond. Tijdens deze fase doet de uitbater er alles aan om de technische controle te behouden en een impact buiten de site te vermijden of te beperken. 

Let dus op:

  • Bij een nucleair ongeval kunnen verschillende radioactieve stoffen vrijkomen. Stabiel jodium is enkel nuttig bij een uitstoot van radioactief jodium (reukloze en kleurloze stof, enkel detecteerbaar met specifieke meettoestellen)
  • Je mag nooit jodiumtabletten innemen op eigen initiatief, maar enkel op uitdrukkelijk aanraden van de bevoegde overheden. Het nemen van stabiel jodium is immers enkel doeltreffend als het op het juiste moment gebeurt, op aangeven van experts
  • Volg altijd eerst de aanbeveling om te schuilen. Schuilen is de beste bescherming en heeft steeds voorrang op het innemen van jodium, zeker als je geen tabletten in huis hebt.

De dosis jodium die je moet nemen is afhankelijk van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe belangrijker het is om je te beschermen tegen de negatieve gevolgen van radioactief jodium. 

Na inname blijf je minstens 24 uur beschermd. Bij een nucleair ongeval is de kans dus groot dat je maar éénmalig de aanbevolen dosis moet innemen. Uiteraard moet je wel blijven schuilen en jezelf niet onnodig blootstellen aan radioactieve deeltjes.

Efficiëntie Jodium