Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voor wie ?

Het is belangrijk je te beschermen tegen radioactief jodium:

  • Als je dichtbij een nucleaire installatie woont. 
    Inwoners van gemeenten in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie (10 kilometer voor IRE Fleurus) halen best jodiumtabletten in huis. Deze voorzorgsmaatregel is nog belangrijker als je kinderen in huis hebt of in de nabije toekomst kinderen wilt. 
  • Als je jonger dan 18 jaar bent. 
    Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder je bent voor de gevolgen van radioactief jodium. In heel België krijgen families met kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het advies om een doosje jodiumtabletten af te halen. 

Tussen 18 en 40 jaar

Volwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig dan kinderen voor de effecten van radioactief jodium en lopen een beperkter risico op het ontwikkelen van schildklierkanker. Op uitdrukkelijk aanbevelen van de overheid kunnen zij mogelijks ook aangeraden worden op jodiumtabletten in te nemen in geval van een nucleair ongeval.        

Ouder dan 40

Volwassenen ouder dan 40 raden we aan om, los van een nucleair incident, bij een volgende afspraak met hun behandelende arts te spreken over het eventueel gebruik van jodiumtabletten. Jodiumtabletten verzadigen de schildklier en dat is voor deze leeftijdscategorie minder aangewezen, omdat:

  • het risico op schildklierkanker verkleint naarmate je ouder wordt. 
  • bij personen ouder dan 40 de werking van de schildklier vaak ontregeld is, zeker in regio's die arm zijn aan jodium, zoals België. Het risico op ongewenste bijwerkingen als je jodiumtabletten neemt is dan hoger. 

Wanneer de werking van de schildklier erg ontregeld is, kunnen de nadelen van het nemen van jodiumtabletten (ongewenste bijwerkingen zoals hartproblemen groter zijn dan de voordelen (schildklierkanker vermijden). 40-plussers kunnen dus verkiezen om geen jodiumtabletten in te nemen, tenzij er een risico is op zeer hoge dosissen. Dit is echter enkel van toepassing op interventiepersoneel, niet op omwonenden. 

De leeftijdsindicatie van 40 jaar stemt overeen met de huidige kennis en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De aanbeveling om jodiumtabletten in te nemen zal ook steeds samenvallen met de aanbeveling om te schuilen. Schuilen is steeds de beste bescherming tegen radioactief jodium en andere stoffen, ongeacht je leeftijd.

Oudere personen die dichtbij een nucleaire installatie wonen (zone van 20 km, of 10 km voor IRE Fleurus) raden we wel aan om jodiumtabletten af te halen bij de apotheker. Er kunnen altijd jonge personen op bezoek zijn bv. als ze oppassen op kleinkinderen. Bij een nucleair ongeval kunnen ze dan een "solidariteitsrol" opnemen voor buren of bezoekers. 

Ouder dan 40