Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dosering

Hoe jonger je bent, hoe belangrijker het is je te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Daarom zullen jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen, zwangere vrouwen (om hun ongeboren baby te beschermen) en vrouwen die borstvoeding geven

Afhankelijk van je leeftijd, moet je ook een andere dosis innemen. De bijsluiter geeft je meer informatie over hoe je die het best inneemt, en in welke gevallen het afgeraden is om jodium in te nemen.

De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden. Je kan de jodiumtabletten best eerst oplossen in een kleine hoeveelheid water en daarna toevoegen aan een grotere hoeveelheid drank

In uitzonderlijke gevallen kunnen jodiumtabletten leiden tot overgevoeligheidsreacties zoals roodheid van de huid, vochtopstapeling, pijn in de hals, lopende ogen, verkoudheidssymptomen, zwelling van de speekselklieren en koorts. De symptomen verdwijnen normaal zonder enige behandeling bij stopzetten van de inname. Bij twijfel kan je een arts raadplegen. Het kleine risico op overgevoeligheidsreacties is geen argument om de jodiumtabletten niet in te nemen.

Dosering

Bijlage

Bijsluiter Kaliumjodide 65 mg-tabletten
Information leaflet Potassium Iodide 65mg-tablets